OTOGAZ  
 

Otogaz

Otogaz Nedir?

Otogaz, en verimli, çevreci ve ekonomik yakıt LPG'nin, araç yakıtı olarak kullanılan haline verilen isimdir. Propan ve bütan gazlarının TS EN 589 standardına uygun mevsimsel karışımıyla verimli ve çevreci hale getirilir.

Otogazla Tanışma

1970 ve 1980'li yıllarda ortaya çıkan petrol krizinden sonra hükümetler benzin ve türevlerine alternatif bir yakıt aramaya başlamıştı. Bu arayışın cevabı, gelişen teknolojiyle birlikte araçlarda daha rahat ve güvenli kullanılabilen fiyat açısından avantajlı LPG oldu.

Dünyada Otogaz

Günümüzde dünyada en yaygın olarak kullanılan alternatif yakıt otogazdır ve otogaz, fiyatları açısından ekonomik ve çevreci bir yakıttır. Yoğun talep doğrultusunda dünyada yaklaşık 54.000 otogaz istasyonu bulunur. Bu istasyonlar otogaza dönüşümü yapılmış yaklaşık 15 milyon araca hizmet verir.

2008 rakamlarına göre dünyada toplam otogaz tüketimi 20.879.000 ton. Türkiye ise, otogaz satışları açısından dünyanın en büyük 2. pazarıdır.

Türkiye'de Otogaz

Ülkemizde LPG, 1995 yılında otogaz olarak kullanılmaya başladı. İpragaz, 1996 yılında Türkiye'nin ilk resmi belgeli otogaz istasyonunu kurarak bir ilki gerçekleştirdi.

Ülkemiz pazar büyümesi konusunda çok hızlı yol kat etti. 2009 yılı verilerine göre yaklaşık 2,5 milyon otogaz dönüşümlü araç bulunuyor ve ülkemizdeki toplam LPG tüketiminin % 64'ü otogaz satışlarından elde ediliyor.

Türkiye Otogaz Pazarı çok hızlı büyüyerek Avrupa'nın en büyük pazarı oldu. Bugün, Türkiye Otogaz Pazarı 2,3 milyon tonu geçen bir hacme sahip.

LPG Nedir ?

LPG, Sıvılaştırılmış Petrol Gazıdır.
LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen basınç altında sıvılaştırılan; bütan ve propan gazlarının karışımıdır.

  • Renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşikler ile kokulandırılır.
  • Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur.
  • Gaz halinde havadan ağırdır.

Çevreci Otogaz


Son yıllarda çevre kirliliği, insanların ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Özellikle şehirlerde egzoz gazları nedeniyle hava kirliliği ve buna bağlı olarak ciddi sağlık sorunları gözlenmektedir. Bu nedenle "yaşanabilir bir dünya" için çalışmalar yürütülmekte ve yeni enerji alternatifleri araştırılmaktadır. Çünkü gelecek yıllarda karbon salınımının önemli ölçüde azaltılması hedeflenmektedir. Tüm bu durum değerlendirildiğinde, LPG'nin arzu edilen hedeflere ulaşılması için uygun bir seçenek olduğu görülmektedir. Çünkü LPG birçok özelliğiyle doğaya ve çevreye duyarlı, insan sağlığına zarar vermeyen bir yakıt olarak öne çıkmaktadır.


LPG'nin üstünlükleri:

  • Diğer hidrokarbon yakıtlara kıyasla, LPG'nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Dolayısıyla üretilen birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkmaktadır.
  • LPG; doğal gaz, benzin, dizel gibi yakıtlara oranla kilogram başına daha fazla enerji üretmektedir.
  • Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). LPG'nin katı parçacık ve azot oksit salınımı, diğer yakıtlarla kıyaslandığında oldukça düşüktü
  • Avrupa Birliği'nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında; LPG, benzin ve dizele oranla sağlık harcamalarında önemli düşüşler sağlamaktadır.
  • Ülkemizde LPG kullanan araçlar sayesinde her yıl yaklaşık 1 milyon ton daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.